Slemmet kridt 550 g

  • Leverandør:
  • Tilgængelighed:
    På lager
  • Varenummer:
    153177001
Normalpris 39,95 kr
Udsalgspris 39,95 kr Normalpris
Inkl. moms.

Slemmet kridt 550 g

Normalpris 39,95 kr
Udsalgspris 39,95 kr Normalpris
Produkt beskrivelse

Borup slemmet kridt er en finkornet kalksten fra danske kridtbrud. Du kan benytte kridtet som skyggekridt i drivhuse for at holde lyset ude. Slemmet kridt kan også bruges til opkridtning af græsplæner f.eks. på sportspladser.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.